Aanbod

Meesterschap in leiderschap

In ons achtdaagse programma Meesterschap In Leiderschap schudden we je leiderschap flink door elkaar. Er is volop ruimte ruimte voor verdieping en reflectie, maar bereid je ook voor op de nodige confrontatie.

We bieden je een rijk programma met onconventionele interventies en werkvormen. We laten je kijken waar je nog niet eerder (naar) gekeken hebt en we ontmoeten je graag in je allerkoppigste stukken.

Bij leiderschap hoort per definitie een vorm van eenzaamheid. Als je tegenover je team staat kan je dat misschien al voelen: je hoort er nou eenmaal niet bij. En dat is ook de bedoeling. Voor sommigen is die eenzaamheid iets prettigs. Anderen zoeken steeds maar naar steun op plekken waar dat ten koste gaat van hun leiderschapspositie. Weten waar je je wel en waar je niet je steun kunt en in zekere zin ook ‘moet’ halen is dus essentieel.

Leiderschap vraagt om een zuiver machtsbesef, zodat je je macht eerlijk en tegelijkertijd dienend aan de organisatie kan inzetten. Je hebt het recht en ook de plicht om je macht in te zetten. Met een liefdevol oog voor degenen die erdoor geraakt kunnen worden. En met steeds de doelen van je organisatie als motor.

Je moet kunnen gaan staan voor je succes en daar je aandeel in nemen en uitdragen, zodat anderen jou kunnen volgen in waar jij ze in voorgaat. Wanneer je steeds je succes toeschrijft aan toeval of omstandigheden, ontneem je anderen de mogelijkheid om van je te leren. Toeval of omstandigheden zijn nou eenmaal moeilijk na te doen.

Het is van belang dat je  in staat bent om de worsteling van de ander bij de ander te laten. Wanneer je alle hobbels weg zou poetsen, ontneem je mensen de kans om te leren, verantwoordelijkheid te nemen en hun autonomie te ontwikkelen. Weten wanneer je op je handen moet zitten en wanneer je in moet grijpen is dus belangrijk.

Om al deze uitgangspunten te kunnen hanteren is het noodzakelijk dat je goed ‘gevoed’ bent als leider. Om een steun- en een rustpunt te kunnen zijn voor medewerkers, zal jij ook zelf steun bij anderen moeten kunnen halen. We kijken dan ook naar hoe jij je eigen vangnet hebt georganiseerd. En waar jij ongezouten feedback krijgt, die niet gefilterd is door hiërarchie.

Leiders die dit niet goed organiseren, zijn vaak geneigd om op hun team(leden) te gaan leunen en daarin verliezen ze hun stevigheid als leider. Voor goed leiderschap is dus ook lidmaatschap nodig. We onderzoeken met je hoe jij dit doet en helpen je om dit op jouw manier vorm te geven. Dat begint al bij de ontmoeting met jouw groepsgenoten tijdens deze training.

We staan niet alleen stil bij hoe je de dingen doet en waarom je ze doet zoals je ze doet. We maken ook ruimte om te gaan zien van waaruit jij je leiderschap vormgeeft. Zodat je steeds ter beschikking hebt wat jou inspireert en voedt en je deze bronnen kunt aanpreken op het moment dat het stormt.

We werken veelvuldig met jouw eigen casuïstiek en die van je groepsgenoten.

Voorbeelden van vraagstukken die goed passen in de context van deze training:

 • Ik wil meer grip krijgen op wat er speelt in de onderlaag in mijn organisatie
 • Ik heb behoefte aan een verdiepingsslag in mijn leiderschap
 • Ik zou in mijn leiderschap nog meer een inspirator willen zijn voor anderen
 • Soms raak ik mijn eigen bezieling kwijt
  Ik heb behoefte aan eerlijke en stevige feedback op hoe ik mijn leiderschap vormgeef
 • Soms voelt het alsof ik een masker op moet zetten aan het begin van iedere werkdag
 • Ik heb er grote moeite mee om impopulaire beslissingen te nemen
 • Ik vind het lastig om te laten zien wie ik werkelijk ben in mijn rol als leider
 • Ik kom in de organisatie dingen tegen waarbij ik niet goed de vinger kan leggen op wat er nou werkelijk aan de hand is
 • Ik kom er te weinig aan toe om diepgaand te reflecteren op mijn leiderschap
 • Ik ben teveel tijd kwijt aan brandjes blussen
 • Ik heb behoefte aan ontmoeting en uitwisseling met leiders uit andere organisaties

Programma

Blok 1 Leiderschap en levensverhaal

 • Gave en opgave
 • First team
 • Polariteiten
 • De leerlijn
 • Je eigen subjectiviteit leren kennen

Blok 2 De oerwetten van leiderschap en lidmaatschap

 • Plek, ordening en loyaliteiten
 • Welke taken heb je op te pakken en welke heb je te laten liggen?
 • Plekbesef en plekverwarring
 • Macht en onmacht
 • Leraar én leerling zijn
 • Overdracht
 • Verborgen contracten

 Blok 3 Systemisch kijken naar organisaties

 • Groepsgeweten
 • Teamontwikkeling vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief
 • Diagnostiseren (symptomen herkennen)
 • De organisatie dienen
 • Systemisch intervenieren
 • Mannelijk en vrouwelijk leiderschap

Blok 4 Authenticiteit als instrument

 • Inspirerend leiderschap
 • De ontmoeting als ingang
 • Persoonlijk statuut
 • Workshop levenslied

Over deze training

Doelgroep
Ervaren leiders die bereid zijn en behoefte hebben om hun eigen patronen diepgaand te onderzoeken.

Groepsgrootte
8 tot 10 deelnemers

Trainers

Kosten
Deelname: € 5.950,- excl. BTW
Arrangement: €669,- excl. BTW  4x diner en overnachting in Havezathe Carpe Diem

Tijden
Alle dagen van 10 tot 17.30 uur

Locatie
Bezelhorstweg 91
7009 KK, Doetinchem

Data en aanmelden

25 en 26 november, 17 en 18 december 2024, 7 en 8 januari en 11 en 12 februari 2025

Trainers: Andries de Jong en Anne van Weeghel

8 plekken beschikbaar

25 en 26 november, 17 en 18 december 2024, 7 en 8 januari, 11 en 12 februari 2025

10 plekken beschikbaar