Ethiek

Met mensen werken, vraagt om een scherp moreel besef, oog voor onze eigen grenzen en die van onze deelnemers en een eerlijke en heldere verdeling van verantwoordelijkheden. De uitgangspunten van waaruit we werken hebben we hier voor je op een rijtje gezet.

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Als begeleider zijn we geen informanten voor de organisatie en trainingen zijn geen assessments. Terugkoppeling aan de organisatie gaat via de deelnemer en niet via ons. We delen geen informatie over onze deelnemers en we winnen geen informatie over deelnemers in bij derden.

En wanneer we in een organisatie werken, bestaat de terugkoppeling uit een over all beeld van de groepen en geen informatie over individuen.

Zorgvuldig, maar niet voorzichtig

We zoeken het ongemak op, werken op de laag waar het schuurt en gaan wrijving niet uit de weg. We benaderen onze cliënten met respect. Bij aanraking of bij oefeningen of interventies met een verhoogd risico vragen we altijd eerst om toestemming van onze deelnemers.

Verstoringen hebben voorrang 

Programma’s zijn niet in beton gegoten. We maken ruimte voor wat er speelt en werken vanuit wat er in het moment nodig is.

Eigenaarschap en autonomie

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces.

Passende begeleiding 

We kennen onze grenzen. Wanneer het vraagstuk van een cliënt buiten ons expertisegebied valt, zullen we de cliënt doorverwijzen naar een begeleider of hulverlener die hem/haar verder kan helpen.

One size doesn’t fit all 

We helpen deelnemers te zoeken naar een voor hem/haar passende oplossing of aanpak.

Alles mag er zijn

Plezier, angst, twijfel, verwarring, boosheid etc.

Begeleiders zijn voorgangers

We gaan de groep steeds voor in wat we van hen vragen. Daarbij zijn we open, kwetsbaar en stevig tegelijkertijd. We zijn niet alwetend, maar we kunnen onze ervaringen inzetten om deelnemers tot leren te brengen: We teach best what we most need to learn.

Supervisie

We toetsen voortdurend de kwaliteit van ons begeleiderschap en we blijven ons ontwikkelen. Ook wij hebben blinde vlekken. Dat doen we onderling, maar ook met continue supervisie door supervisoren van buiten Sporen. En uiteraard staan we open voor feedback vanuit deelnemers.