Onze visie

We bieden je een rijk leerlandschap. De pijlers waarop onze programma’s en ons begeleiderschap zijn gebouwd zetten we hier voor je uiteen. Dit zijn de hoofdingredienten voor de inrichting van het leerlandschap dat je bij Sporen kunt vinden.

Autonomie

Autonomie is vermogen je eigen bestaan vorm te geven in relatie tot anderen. Autonomie omvat een leerproces in zelfstandigheid, zelfregulering, gepaste verantwoordelijkheid en een scherp besef van wat je plek, waar je grenzen liggen en van wat je te doen hebt.

Autonomie wordt soms verward met onafhankelijkheid, met je eigen regels bepalen. Maar autonomie gaat over de combinatie van de vrijheid en verantwoordelijkheid. Het recht én de plicht om je eigen leven vorm te geven. Autonomie krijgt pas werkelijk vorm en betekenis in relatie tot anderen. Al onze interventies, werkvormen en programma’s zijn erop gericht om de autonomie van deelnemers te versterken.

Ontmoeting

Onze begeleiders zijn er voortdurend op gericht om in contact met deelnemers een ontmoetingsruimte te creëren die een vruchtbare voedingsbodem is voor ontwikkeling van de kwetsbaarste en de stevigste soort. In de ontmoeting laten mensen zien wat ze te leren hebben. En in de ontmoetingruimte kunnen ze oefenen om het anders te doen.

De ontmoeting is het vehikel van alle interventies. De relatie draagt de inhoud, in welk vakgebied dan ook. Wanneer er iets in de relatie niet klopt, komt de inhoud niet tot z’n recht. Ontmoeting is in alle werkvormen zowel de basis als de toets van de kwaliteit van ons begeleiderschap.

Zingeving

Het is een wezenlijke, menselijke behoefte om aan alles wat je doet, aan wie je bent en aan wat er in je leven voorvalt betekenis toe te kennen. Zingeving is het ultieme resultaat van doorleefde leer- en ontwikkelprocessen. Leiders en medewerkers die zingeving ervaren in hun werk zijn goud waard voor organisaties. Ze vinden inspiratie en inspireren anderen, ze hebben aanstekelijk veel plezier in hun werk en ze zijn in staat om hun eigen levensverhaal te verbinden met het werk dat ze doen. Ze kunnen op een gezonde manier hun identiteit verbinden met hun werk. Zingeving kan je niet worden aangereikt. Het is een ervaring die van binnenuit ontstaat. Wij begeleiden mensen in het maken van die weg naar binnen en weer naar buiten.

Volwassenheid

Hoe goed mensen ook functioneren, mensen zonder verwondingen bestaan niet. Wij hebben ze tenminste nog niet ontmoet. Vaak zijn dat jong opgelopen verwondingen. Veel vaker dan we bewust doorhebben wordt dat jonge deel van onze persoonlijkheid geraakt in het hier en nu. Dan reageert als het ware het kind in ons en niet de volwassene die we ook zijn. We leren mensen dit waar te nemen en hier nieuwe antwoorden op te vinden. Werken met het gewonde kinddeel, vraagt om het slaan van de brug naar de gezonde volwassene. Dat is wat we met ons werk ook steeds weer doen. Mensen helpen hun gezonde volwassenheid in te zetten om antwoord te kunnen geven op situaties waarin het gewonde kind in geraakt wordt.

Ervaring

Hoewel er prachtige en waardevolle boeken geschreven zijn over leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, vindt de meest wezenlijke beweging niet plaats door te lezen, theorie te begrijpen of modellen toe te passen. Hier is ervaring het enige dat telt. Uiteraard werken we bij Sporen met theorie en modellen, omdat deze je taal en inzichten kunnen bieden die je helpen om je proces te begrijpen. Maar leren begint en eindigt met ervaring. En ervaren kan niet zonder het lijf. Onze trainingen zijn zo ontworpen dat je veelvuldig kunt oefenen met wat jij te leren hebt. Zowel tijdens de trainingsdagen als met de huiswerkopdrachten die je tussen blokken of na afloop van de trainingsdagen mee krijgt.

Resultaat

De resultaten die we met ons werk behalen laten zich doorgaans lastig vatten in woorden. En al helemaal niet in cijfers. Dat komt omdat mensen complexe wezens zijn, die ook nog eens enorm van elkaar verschillen. Dat ontslaat ons echter niet van de plicht om te gaan voor resultaat. Dat vraagt van ons om van diepgaande interventies op de identiteitslaag steeds weer de overgang te maken naar resultaat in de praktijk. Simpel gezegd: na het volgen van een training bij Sporen, moet niet alleen jij zelf, maar de organisatie waar je werkt daar de vruchten van kunnen plukken.