Aanbod

Systemisch kijken voor leiders

Of we dat nou willen of niet, we nemen onze persoonlijke geschiedenis mee naar ons werk. De hiërarchie in de relatie tussen leiders en medewerkers biedt een grote hoeveelheid triggers voor oude patronen. Omdat dit onherroepelijk doet herinneren aan de eerste hiërarchische relatie die we allemaal leren kennen: die met onze ouders. Dit werkt zo voor alle soorten leiders, ook voor diegenen die zichzelf niet als autoritair bestempelen of die in een organisatie werken die niet sterk hiërarchisch is ingericht.

Een paar simpele voorbeelden: een medewerker die zich door (een van) zijn ouders niet gezien heeft gevoeld, zal die gevoelens opnieuw tegenkomen in de relatie met jou als leidinggevende. Een medewerker die jong op eigen benen moest staan in het gezin waarin hij opgroeide en die daarin wat naast of boven zijn ouders kwam te staan, zal dit herhalen met jou en zal grote moeite hebben hulp van je te accepteren  en/of jouw leiderschap aan te nemen. Een medewerker die zich als kind erg moest aanpassen en schikken naar de wensen van zijn ouders, zal het niet eenvoudig vinden om initiatief te tonen in de relatie met jou als leider. En zo zijn er talloze voorbeelden denkbaar.

Dit fenomeen noemen we ook wel overdracht. Het is niet zozeer de vraag of er overdracht speelt, het is de vraag hoe er overdracht speelt. Zo zal ook jij de interactie met medewerkers, collega’s en jouw leidinggevende weer beantwoorden vanuit jouw eigen overdrachtspatronen.

In deze training leer je overdracht te herkennen en vanuit je leiderschapspositie te beantwoorden. Overdracht biedt een waardevolle en altijd beschikbare ingang voor interventies. Zo vind je handvatten en aanknopingspunten om een gezonde beweging te creëren in de relaties met medewerkers waarmee je het soms lastig hebt.

De insteek hierbij is steeds: wat kom jij tegen? Wat kom je tegen in je leiderschap? En wat kom je tegen uit je eigen persoonlijke geschiedenis? Pas wanneer je je eigen overdrachtspatronen kunt herkennen, erkennen en doorvoelen kan je werkelijk aanwezig zijn in het contact met je medewerkers. En ook ontstaat dan pas de ruimte om met medewerkers het relatiecontract op te bouwen waarin je als het ware het ‘recht’ krijgt om op deze (identiteits)laag te interveniëren, omdat je interventies dan eerlijker worden.

Als leider kom je met medewerkers altijd in een systemische dynamiek terecht. Er spelen twee dan systeemdynamieken door elkaar heen. Die van het organisatiesysteem (taaksysteem) en de relatiepatronen uit het gezin van herkomst (liefdessysteem).

Tijdens deze tweedaagse training leer je met een systemische bril te kijken naar de dynamiek tussen leiders en medewerkers, tussen leiders onderling en naar jouw leiderschapspositie in je organisatie. Tegelijkertijd onderzoek je jouw eigen systemische patronen en kijk je hoe deze van invloed zijn op de interactie. Het uitgangspunt daarbij is dat jouw eigen niet erkende overdrachtsfenomenen de effectiviteit van je leiderschap in grote mate beïnvloeden. Je krijgt grip op de dynamiek van de onderstroom die zo bepalend is voor wat er in de bovenlaag gebeurt

Voorbeelden van vraagstukken die goed passen in de context van deze training:

 • Bij heel veel medewerkers lukt het me om goed tot ze door te dringen, maar er zijn er een paar bij wie me dat niet lukt.
 • Er zijn een paar medewerkers die steeds op mijn plek lijken te willen staan en ik weet niet goed hoe ik daarop moet reageren.
 • Er ontstaan bondjes in mijn team, wat moet ik daarmee?
 • Er zijn een paar medewerkers die onevenredig heftig op mij reageren, wat ik ook doe.
 • Ik weet soms niet of ik er goed aan doe om me kwetsbaarder op te stellen naar medewerkers, of dat ik juist minder kwetsbaarheid moet laten zien.
 • Bij een deel van mijn team lukt het me maar niet om draagvlak te creëren.
 • Ik zou willen dat mijn team zelfstandiger zou opereren.
 • Die ene medewerker weet me steeds weer vol te raken en ik weet niet goed hoe ik dat kan keren.
 • Het lukt me niet goed om van mijn team een geheel te maken.

Thema’s

 • De oerwetten van leiderschap en lidmaatschap
 • Systemische basiswetten (ordening, balans tussen geven en nemen en plek)
 • Herkennen van primaire, secundaire en tertiaire gevoelens
 • Veel voorkomende professionele thema’s bekeken vanuit een systemische context
 • Systemische dynamieken in relatie tot overdrachtsfenomenen
 • Het leren herkennen van verborgen contracten en hun systemische oorsprong
 • Interveniëren vanuit je leidersschapspositie

Over deze training

Doelgroep
Leiders die behoefte hebben en bereid zijn om hun eigen patronen aan te kijken.

Groepsgrootte
6 tot 8 deelnemers

Trainers

Kosten
Deelname: € 1.350,- excl. BTW
Arrangement: € 177,70 excl. BTW
Diner en overnachting             
In Hotel Villa Ruimzicht)

Tijden
Beide dagen van 10.00 tot 17.30 uur

Locatie
Bezelhorstweg 91
7009 KK, Doetinchem

Data en aanmelden

7 en 8 oktober 2021

24 en 25 januari 2022